Czesława 14.02.2003 16:27

Czy Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest to modlitwa znana tylko w Polsce czy obejmuje większość krajów?

Odpowiedź:

Duchowa adopcja jest ślubem modlitewnym w intencji ocalenia nienarodzonego dziecka. Jej powstanie jest związane z O. Paulem Marx'em, założycielem Human Life i jego ideą wsparcia poprzez modlitwę wszelkich działań służących życiu. Duchową Adopcję w Polsce zainicjowała Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej w kościele pw. Ducha Świętego OO. Paulinów w Warszawie. Idea ta zaczęła rozpowszechniać się na terenie diecezji i Polski.

A.