Miriam 14.01.2003 20:52

Proszę mi wytłumaczyć słowa: "Pan z Wami - i z Duchem Twoim..." Czy więc Duch Święty jest własnością tylko kapłana?

Odpowiedź:

Duch w słowach „i z duchem twoim” nie oznacza Ducha Świętego. Raczej chodzi o to, by bardziej elegancko powiedzieć: „i z tobą, księże”. Słowa „i z duchem twoim” są dosłownym tłumaczeniem łacińskiego oryginału: „et cum spiritu tuo”

J.