Halina Pytlarz 02.12.2002 13:36

Jak uzasadnić komuś,ze słowa:"..w każdym człowieku jest pierwiastek Boski..", są prawdziwe? Zależy mi na takim uzasadnieniu po którym trudno bedzie powiedzieć: to scholastyka.

Odpowiedź:

Odpowiadającemu trudno będzie znaleźć przekonujące argumenty, gdyż się z powyższym zdaniem nie zgadza. Chodzi o to, że jako chrześcijanin wierzy, że jesteśmy Bożym stworzeniem, a nie Bożą emanacją. Stworzeni zostaliśmy wprawdzie na obraz i podobieństwo Boże. Później przez śmierć Chrystusa i chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jesteśmy częścią Boga (tak piszący te słowa rozumie stwierdzenie, że jest w nas pierwiastek Boski); jesteśmy tylko Jego stworzeniem. Nie ma w nas więcej Boga, niż ślad pomysłu, że jesteśmy tacy a nie inni; nie ma w nas więcej Boga jak tylko tyle, ile jest wskutek przybrania nas za synów... Często mówimy, że mieszka w nas Bóg, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale być mieszkaniem Boga, a być Nim samym (czy Jego częścią), to jednak chyba coś innego...

J.