Młody Katolik 06.01.2023 08:12

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czy jako świecki mogę błogosławić rzeczy jakieś?
Jakie to będzie miało skutki? Czy błogosławieństwo dokonane przez świeckiego sprawia, że coś staje poświęcone za sprawą modlitwy Kościoła?

Odpowiedź:

Są błogosławieństwa, których dokonuje kapłan - np. dewocjonaliów - są błogosławieństwa, do których kapłan nie jest potrzebny. Ot, błogosławieństwo stołu wigilijnego (czyli tego, co na nim jest). Czy nawet modlitwa błogosławieństwa przed posiłkiem (Pobłogosław Panie Boże ten posiłek itd). Jaką te błogosławieństwa mają moc?

Zawsze zależy to od Boga. Od tego, na ile On sam obdarzy błogosławieństwem. Licząc na nie, z szacunkiem odnosimy się do rzeczy pobłogosławionych. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku: pokarm pobłogosławiony nie przestaje być pokarmem do zjedzenia, samochód pobłogosławiony dalej ma służyć jeżdżeniu, a nie oddawaniu mu czci w garażu. Ale skoro np. różaniec został pobłogosławiony dla modlitwy, to dla modlitwy powinien być używany, a nie w innym celu. Chociażby jako zabawka dla dziecka, które będzie rozrywało go chcąc pobawić się paciorkami.

J.