Gość 817 04.01.2023 18:08

Czy dzieło Boska komedia Dantego jest dziełem prawdziwym nauce Kościoła katolickiego czy nie i czy Kościół je uznaje ? Czy uznawane są poszczególne stopnie.

Odpowiedź:

Status czegoś, co jest wykładnią wiary, ma w Kościele Pismo Święte, wyznania wiary, traktaty teologiczne, różne oficjalne dokumenty, a nie dzieła literatury popularnej. Nawet jeśli poruszają tematy religijne. Status "Boskiej komedii" jest więc w Kościele mniej więcej taki, jak sienkiewiczowskiego "Potopu" czy  "Lalki" Prusa.

J.