Gość 817 11.11.2022 20:05

Czy można przysięgać na Boga?

Odpowiedź:

Człowiek wcale powinien przysięgać. No, może poza sytuacjami wyjątkowymi, jakimi jest np. składanie ważnych zeznać w sądzie czy zawarcie małżeństwa (mówimy o ślubowaniu, o przysiędze małżeńskiej). Przysięga zawsze jest wzięciem Boga na świadka. Czy to prawdomówności (w pierwszym wypadku), czy to decyzji woli (w drugim wypadku). Przysięganie "na Boga" kompletnie nie ma więc sensu. W ogóle "na cokolwiek" nie ma sensu. Zawsze będąc odwołaniem do Najwyższej Instancji nie potrzebuje odwoływania się do czegoś innego.

J.