Gość 11.06.2022 12:15

1. Czy terapia hormonalna osób transseksualnych jest uznawana za grzech ciężki?
2. Czy spowiedź takiej osoby jest ważna w przypadku żałowania że grzech się popełnia wbrew woli Bożej, ale braku żalu za sam czyn grzechu?
3. I czy taka spowiedź jest ważna kiedy nie ma postanowienia poprawy takiego grzechu, ale wynika to z uczucia beznadziei?
4. Jeżeli taka spowiedź jest nie ważna co wtedy z przykazaniem kościelnym "Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty."?

Odpowiedź:

Działania zmierzające do okaleczenia samego siebie Kościół uznaje za grzeszne. Kwestię osobistej odpowiedzialności konkretnego człowieka, problem żalu za grzchy w spowiedzi i temu podobne powinien rozstrzygać spowiednik, który lepiej sprawę w rozmowie rozezna.

J.