Gość 29.12.2021 16:07

Czy nieomylność papieża to nie jest ślepe przyjmowanie tego co on powie? Przecież to jest wielkie niebezpieczeństwo i pole do nadużyć. Czy jest przypadek, kiedy można by odrzucić nauczanie papieża?
Druga sprawa to dlaczego i po co kobiety u papieża mają być ubrane na czarno?

Odpowiedź:

1. Nieomylność papieża to część nieomylności Kościoła. Papież nie podejmuje decyzji dotyczących wiary i moralności w oderwaniu od istniejącego magisterium.

2. Taki zwyczaj, taka etykieta tego dworu. Podobne zresztą stosowane są powszechnie w relacjach dyplomatycznych...

J.