Głupiec 12.08.2021 15:54

Szczesc Boże,

Chciałbym zapytać o zbawienie. Wiadomo dyskusje różnych wyznań Chrześcijaństwa w tym temacie toczą się nie od roku, ja za swoje uznaje stanowisko Kościoła bo głęboko wierzę że z Ojcem Swietym i biskupami, jak z apostołami działa Duch Swiety, zasada z Dziejów Apostolskich "postanowiliśmy Duch Swiety i my" jest aktualna, i nie chce podważać stanowiska, ale po prostu jestem głupi, i go nie rozumiem. Czytam Katechizm i nie rozumiem. Cały czas żyłem w przekonaniu że to wiara zbawia i tylko ona, ale uczynki są jakby sprawdzianem, odzwierciedleniem wiary, "bo jaki pożytek jest z tego jeśli powiesz głodnemu i zmarzniętemu bratu, idź nasyć się i ogrzej, nie dając mu tego". "Wiara bez uczynków jest martwa", ale nie wiem czytając Katechizm czy dobrze myślę, że owszem tylko wiara zbawia, ale uczynki są jej sprawdzianem. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii w najprostszy możliwy sposób, co zbawia, i jaki stosunek do zbawienia mają uczynki.

Odpowiedź:

22 lata temu, w 1999 roku, katolicy i protestanci różnych denominacji (niekoniecznie w tym samym czasie) podpisali wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Teologowie ci orzekli, że po zbadaniu sprawy doszli do wniosku, że nie ma istotnych różnić w tek kwestii między naszymi wyznaniami. O co więc kłócą się dziś na internetowych forach członkowie tych wspólnot? Próbują odgrzać nie tyle stare podziały nawet, co nie mające uzasadnienia w faktach stare uprzedzenia... Zaiste, niepojęta jest ludzka natura...

Zbawia nas Jezus Chrystus; to wiara w Niego daje nam zbawienie. Tyle że wiara to nie jest tylko deklaracja. Jeśli życie tej deklaracji przeczy, to co to za wiara? Zwłaszcza gdy człowiek nie tylko grzeszy, ale i w ogóle się swoim złym postępowaniem nie przejmuje, mając Boże przykazania w pogardzie. To co to za wiara?

Ot, taka wiara mafiozów. Nie zamierzam oceniać konkretnych ludzi. Ale czy o kimś, kto wbrew Bogu uważa, że wymuszenia, porwania czy nawet morderstwa są dozwolone można powiedzieć że jest wierzący tylko dlatego, że w święta pojawi się w kościele?

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg