Pytający 1000000 09.07.2021 19:08

1.Czy Jezus oddał życie by zbawić również swoją matkę by otworzyć jej niebo chodź nie popełniła żadnego grzechu.
2. Czy Maryja również przyjmuje komunię chodź sama dała ciało Jezusowi.

Odpowiedź:

1. Maryja tez zbawiona została dzięki łasce Boga. Wolna od grzechu pierworodnego została niejako na wyrost, w przewidywaniu zasług Jej Syna.

2. W niebie raczej nie przyjmuje się Komunii. To pokarm dla ludzi do nieba pielgrzymujących. Pewnie jednak Maryja karmiła się Eucharystycznym Ciałem swojego Syna uczestnicząc w liturgii Kościoła.

J.