Gość 15.02.2021 05:48

Mam kilka pytań:

1. Co to znaczy że Jezus był Synem JEDNORODZONYM?

2. Co to znaczy, że był "zdrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami"?

3. Czy Jezus miał duszę?

4. Skoro Duch Święty nie został stworzony, to dlaczego mówi się że pochodzi od Ojca i Syna?

5. Do czego się odnosi werset "A Słowo Ciałem się stało"?

Odpowiedź:

1. Syn Boży jest jedynym zrodzonym przez Ojca. Świat został stworzony, zarówno widzialny jak i niewidzialny. Syn nie został stworzony. On jest częścią natury Boga. Stąd - przez pewną analogię, jak każda trochę niedoskonałą, mówimy o zrodzeniu. Bo rodzenie powoduje powstanie istoty nie tek samej, ale równej w naturze. Człowiek rodzi człowieka, słonica - słonia, a oślica - osła.

2. Przed wszystkimi wiekami znaczy zanim zaistniał czas. Chodzi o to, że Bóg zawsze był (jest i będzie) Trójcą; nie było czegoś takiego, że był sam, a potem zrodził Syna...

3. Tak, był w pełni Bogiem, ale też w pełni człowiekiem. Miał więc ludzkie ciało i ludzką duszę.

4. "Pochodzenie" to słowo nieostre, bo nie chciano uwikłać Kościoła w nowe teologiczne spory, jak to było w kwestii związku Ojca z Synem. Ale tez jest stwierdzeniem, że Duch Święty także nie został stworzony; nie jest stworzeniem jest tak jak Ojciec i Syn Stwórcą.

5. Hm, To cytat z prologu Ewangelii Jana. Mowa o Jezusie, który, choć był w niebie Bogiem, przychodząc na ziemię stał się człowiekiem.

J.