Gość 12.02.2021 20:25

Skoro językiem Kościoła jest łaciński, a założycielem jego jest Chrystus, to dlaczego pisząc do Pierwszego Kościoła autorzy Nowego Testamentu posługują się greką?

Odpowiedź:

W czasach Jezusa w Imperium posługiwano się dwoma językami. Łacina była bardziej znana na zachodzie, greka - na wschodzie. A że Ziemia Święta leży na wschodzie, tam też posługiwano się na co dzień częściej greką niż łaciną. Aramejski (hebrajski wyszedł już w wtedy z pozaliturgicznego użycia) znała znacznie mniejsza grupa ludzi. Grekę znał cały rzymski wschód...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg