Pyt o Koronkę 11.01.2021 22:23

1. Pytanie doprecyzujące odnośnie:
https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/60fcf3

Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii z Ciałem (człowieczeństwem) oraz Bóstwem.
Natomiast na Krzyżu ofiarował Ojcu swoje człowieczeństwo.
Do przymiotów natury Bóstwa należy nieśmiertelność, niezmienność i niezniszczalność, w odróżnieniu do natury ludzkiej.

Abp Józef Bilczewski - metropolita lwowski również potwierdza, iż "W swej Boskiej naturze Syn Boży zadość czynić nie może. (...) Chrystus w Wieczerniku złożył prawdziwą ofiarę z Ciała i Krwi swojej".

Rozróżnianie Bóstwa Ojca i Bóstwa Chrystusa jest herezją ariańską. Bóstwo Ojca oraz Bóstwo Chrystusa jest TYM SAMYM Bóstwem. Jednym i tym samym.

Dlatego nie można go ofiarować Ojcu, ponieważ.. jest to absurdalna sprzeczność. Nie ma w tym logiki. Potwierdza to nawet x. Różycki, który bronił Koronki w wersji s. Faustyny.

Pierwszy spowiednik s. Faustyny, x. Andrasz napisał inną wersję Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest w zasadzie identyczna, z jednym tylko wyjątkiem:
nie ma w niej ofiarowania Bóstwa.

Skąd więc się wzięło ofiarowanie Bóstwa (które jest albo nielogicznym absurdem albo herezją) w wersji s. Faustyny, skoro nie było go wcześniej (u x. Andasza)?

I z drugiej strony: dlaczego Kościół nie rozpowszechnił Koronki do Miłosierdzia Bożego w wersji x. Andrasza?
Rzecz jasna x. Andrasz uzyskał imprimatur na swoją wersję modlitwy, która pochodzi z 1947 r.

Odnośnie Dzienniczka, dlaczego został zdjęty z Indeksu Ksiąg Zakazanych (Święte Oficjum pod rządami dwóch papieży potępiało to dzieło)?

Odpowiedź:

Chrześcijanie wierzą w Boga Jednego w naturze, ale trzech Osobach. Jezus ofiarując się za nas Ojcu, będąc człowiekiem,  nie przestał być Bogiem. Mówiąc w koronce że ofiarujemy "ciało i krew, duszę i bóstwo" mówimy, że ofiarujemy (dzięki Chrystusowi, który się na nas ofiarował) całego Chrystusa, z jego naturą ludzką i boską. Mówiąc inaczej nie oddzielamy w Jezusie natur, które z woli Ojca zostały w Jezusie na zawsze już połączone...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg