Gość 06.09.2020 05:17

Chciałabym wiedzieć, jak Kościół Katolicki interpretuje fakt wyświęcenia kobiet (głównie chodzi tutaj o Ludmilę Javorovą) oraz żonatych mężczyzn na duchownych rzymskokatolickich w podziemnym Kościele w Czechosłowacji?

Sytuacja dotyczy wyświęcenia Javorovej przez bp. Feliksa Davidka w tzw. "Wspólnocie Koinotes" na mocy postanowień synodu w Kobericach z 1970 roku.

Dodam jeszcze, że biskup Davidek był ważnie wyświęconym duchownym rzymskokatolickim i nigdy nie został ekskomunikowany.

Odpowiedź:

Nie znam sprawy. W każdym razie święcenia udzielone kobiecie są nieważne. Bo może je przyjąć tylko ochrzczony mężczyzna (Kanon 1024 KPK). Sądzę, ze ten kanon, pewnie pod innym numerem,. znajdował się też w poprzednim kodeksie prawa kanonicznego...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg