Wolnościowiec 05.09.2020 11:26

Dlaczego odpowiadający napisał, że "Wbrew temu, co głoszą liberałowie, dla Kościoła katolickiego nie ma "świętego prawa własności".  (https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/810bf)

I że "Dla chrześcijanina świętym jest nie prawo własności, ale zasada powszechnego przeznaczenia dóbr." (https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/856b3)

Skoro już w XIX papież Leon XIII pisał o "świętym prawie własności" ?(https://www.gosc.pl/doc/791814.Fiskusie-nie-kradnij

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/socjalizm_kradziez.html)

Odpowiedź:

Bo zasada powszechnego przeznaczenia dóbr stopi ponad prawem własności. Mowa o tym w Katechizmie Kościoła Katolickiego w kontekście siódmego przykazania:

2402 Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między ludzi, by zapewnić bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu na niedostatek i zagrożonemu przez przemoc. Posiadanie dóbr jest uprawnione, by zagwarantować wolność i godność osób oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, a także potrzeb tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno ono pozwolić na urzeczywistnienie naturalnej solidarności między ludźmi.

2403 Prawo do własności prywatnej, nabytej lub otrzymanej w sposób sprawiedliwy, nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości. Powszechne przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzystania z niej.

Stąd między innymi wynika obowiązek dzielenia się z tymi, którzy nie mają tego, co niezbędne do życia. Stąd na przykład, udzielenie choćby tylko tymczasowego schronienia w swoim domu osobom, których dom się spalił jest obowiązkiem, a nie łaską.

J.