Gość 22.02.2020 12:28

Szczęść Boże!
Co zrobić w sytuacji, w której dla przykładu koleżanka całkowicie zapomniała o zadaniu domowym, albo miała tak zajęty dzień, że na odrobienie zadania nie miała już w ogóle czasu (nie przez imprezowanie, ale np. z powodu czyjegoś pogrzebu)? Nie chodzi mi tutaj o zadanie typu wypracowanie z polskiego, które trzeba napisać osobiście, ale o np. sporządzenie notatki do zeszytu na podstawie podręcznika. Czy można w takim przypadku dawać odpisać zadanie, czy jest to grzech?

Odpowiedź:

Nie widziałbym tu grzechu.

J.