Gość 09.12.2019 21:32

Czy Paweł VI złamał przysięgę antymodernistyczna ,wiele można znaleźć na internecie na ten temat że złamał ;natomiast nie znalazłem czegoś co pisze że nie złamał (co nie znaczy że złamał)?
Przykładowy link http://www.bibula.com/?p=48416
Jak magisterium wyjaśniało tekst,ponieważ sporo rzeczy w czasie SVII uległo zmianie ?
"Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej Oblubienicy do wiernego przechowywania, podstawia... twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi – nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić.

Odpowiedź:

Bądźmy konsekwentni. Czyż papież nie jest w Kościele jednocześnie najwyższym ludzkim sędzią? Skoro uznał, że uznanie wypracowanego przez Sobór Watykański II nie jest złamaniem tej przysięgi, to kto uprawniony jest do tego, by go sądzić? Jakie ma ku temu uprawnienia?

Zwróć też uwagę, że nic nie upoważnia do twierdzenia, że Paweł VI zastępował Boże objawienie ludzkimi wymysłami ani że przyjmował pojęcie ewolucji dogmatów w takim rozumieniu, o jakim mowa w przytoczonym przez Ciebie fragmencie. "Które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio". Prawdy wiary nie ulegają zmianie w ten sposób, ale faktem jest, że z czasem możemy w starych prawdach dostrzec coś więcej; nie w sprzeczności z tym co było wcześniej, ale rozwijając tę myśl. Ot, dogmat chrystologiczny. W Biblii mowa jest o tym, że dla naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. Jak to dokładniej rozumieć spierali się teologowie w dobrych kilkaset lat, właściwie aż do Soboru Chalcedońskiego...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg