L. 05.12.2019 18:00

5. (skopiowałem z http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/5/22.html)

Fragmenty Biblii (różne tłumaczenia):
1.„A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.”

2. ...A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.

3.Ale ja wam powiadam: Iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu; a ktokolwiek rzecze bratu swemu: Racha; będzie winien rady, a ktokolwiek rzecze: Błaźnie! będzie winien ognia piekielnego.
Pytania:
a) czy nazywanie wobec tego człowieka „głupim” lub „błaznem” to grzech?

b) w trzecim fragmencie mamy „bez przyczyny” a więc czy jeśli ktoś ma powód to nie grzeszy? Lecz w 1 fragmencie nie ma „bez przyczyny”

c) co znaczy "raka" lub "racha"

d) czemu takie różne tłumaczenia? Te słowa to różne słowa. Spotkałem się jeszcze jeśli dobrze pamiętam z "a kto by mu rzekł «pusta głowo»..."

e) jak to jest z tym słowem "głupcze" skoro w Łk 12,20 mamy: „lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze», jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował”?

Odpowiedź:

a. Obrażenie bliźniego jest grzechem.To, jakie słowa uważane są za obraźliwe zależy od tego, co za obraźliwe przyjęto w danej kulturze. "Świnio" albo i "psie" w naszej kulturze byłoby za obraźliwe uznane, ale już np. "kocie", "żabciu", "misiu" niekoniecznie ...

b. W tekście greckim nie ma "bez przyczyny" i to przykład nadużycia w tłumaczeniu. Chyba że któryś z rękopisów ma taki wariant i tłumacz przyjął go za tekst oryginalny. Ale na takowy nie wygląda, bo zmiękcza wymowę słów Jezusa.

c. Chyba właśnie "pusta głowo", nie tak?

d. Różne tłumaczenia biorą się zazwyczaj z próby lepszego oddania tekstu oryginalnego, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się języka polskiego. Ale wiadomo, jedno słowo można różnie w innym języku oddać. Co do sensu właściwie tu różnic nie widać. Prócz wspomnianego wyżej dodatku.

e. Po pierwsze to przypowieść, a po drugie wypowiedź samego Boga, który ma prawo sądzić człowieka.

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg