Marian 12.11.2019 23:57

Salomon to najbardziej chwalony król jaki spotkał Izraelitów. Nawet Jezus Chrystus wymienia go w swoich powiadaniach. Pytanie moje brzmi : dlaczego tak ważny król nie przestrzegał prawa Mojżeszowego i przykazań bożych , mimo ,ze rozmawiał z Bogiem ?" Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic.Nawet w dzisiejszych " róbta co checeta " trudno to zrozumieć ?

Odpowiedź:

Zarówno w 1 Księdze Królewskiej jak i w 2 Księdze Kronik mamy o Salomonie informacji trochę więcej. W sumie to postać ta przewija się też przez księgi mądrościowe. Wymowa tych ocen Salomona jest jednoznaczna: w młodości był człowiekiem mądrym, na starość zgłupiał. I nie chodzi o o harem, ale o to, że zaczął wspierać bałwochwalstwo.

Jeśli więc Biblia chwali Salomona, to za to, kim był na początku swojej drogi. Koniec jego jednak był żałosny. I autorzy biblijni tego nie ukrywają. Wniosek z tego oczywisty: dawne zasługi nie chronią przed głupotą i nieprawością tu i teraz.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg