Gość 05.10.2019 11:49

1.Czy ten dokument został zastąpiony przez inny ?
2.Co oznaczają zdania "młodzież ma prawo do muzyki religijnej... ale z wyłączeniem intrumentów perkusyjnych" czy to oznacza że intrumenty perkusyjne dalej są niedozwolone nawet podczas nabożeństw czy uwielbienia ?
3.Kto odpowiada moralnie za muzyke w liturgi i nabożeństwach ?


WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE O NABOŻEŃSTWACH DODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z REFORMĄ LITURGICZNĄ SOBORU WATYKAŃSKIEGO II (30 X 1972)

W ostatnich czasach dostrzega się, w pracy duszpasterskiej nowe sposoby urozmaicania nabożeństw, jak np. nabożeństwa z udziałem muzyki big-beatowej. Tego rodzaju muzyka może być wykonywana tylko poza kościołem. Święta Kongregacja Kultu Bożego odpowiedziała wyraźnie, że młodzież ma prawo do muzyki religijnej, odpowiadającej jej wiekowi, ale pod kontrolą biskupów oraz z wyłączeniem instrumentów perkusyjnych, a więc talerzy, bębnów, trangułów itd.

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ.

J.