Krzysiek 04.10.2019 18:01

1.Czy kobiety nadal musza zakrywać głowę podczas modlitwy?
2.Czy ten nakaz został jakoś zniesiony czy co z nim obecnie jest ?
3.Jaka jest katolicka interpretacja tego fragmentu ?

Koryntian 11 1 - 15
1 Bądźcie naśladowcami moimi1, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję2. 3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa3 - Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując4 z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. 6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny5. 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny6. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów7. 11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12 Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. 13 Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? 14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. 16 Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże8.

Odpowiedź:

Nie musi.

Po pierwsze: rozporządzenie św. Pawła nie dotyczy Bożych przykazań, a pewnego porządku w Kościele. Może być więc zmienione.

Po drugie: w tym samym czasie, kiedy Paweł nakazywał zakrywanie głów kobietom a modlenie się z odkrytą głową mężczyznom znany był pewnie w kręgach wywodzących się z judaizmu inny zwyczaj, właśnie nakrywania głowy do modlitwy,

Najprawdopodobniej zaś chodziło o to, że w Koryncie panowało jakieś zamieszania polegające na ubieraniu się kobiet w męskie stroje, być może też odwrotnie. My dziś na to nie zważamy, ale do niedawna było to także w naszej kulturze ważne.

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg