Gość 31.08.2019 16:45

1.Czy wszystkie niżej wymionione grzechy są ciężkiebez względu na materie?
2.Co oznacza rozłam i niezgoda ,ludzie się rożnią i kiedy to że się nie zgadzają w czymś jest grzecheme(ciężkim)?

Ga 5,19-21Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Odpowiedź:

Zobacz najpierw TUTAJ. Tam napisano między innymi, że materię ciężką grzechu wyznacza 10 przykazań...

Niezgoda i rozłam... Jest chyba oczywiste, że to pojęcia bardzo ogólne, które mogą być zastosowane do bardzo różnych sytuacji. Są niezgody i rozłamy poważniejsze, sa mnie poważne. Ocena konkretnych będzie zależała od ... konkretów. Czyli co się konkretnie stało, co się konkretnie dzieje. Przecież wiadomo, że niezgoda spowodowana odmową udziału w grzechów żadnym grzechem być nie może, prawda? A z kolei jeśli z powodu osobistych awersji dochodzi do poważnych szkód - np. ktoś namawia innych, żeby sąsiada pobić - to jest to już poważna sprawa, prawda?

Czyli liczy się nie nazwanie czegoś tak czy inaczej, ale konkret tego tego co się zrobiło.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg