Gość 27.08.2019 10:00

1.Pytanie do niżej napisanego wersetu Bibli.Jak należy go rozumieć,czy człowiek nie powinien wymyślać pestycydów i innych pomocy w rolnictwie?
2.Czy człowiek każdy powinien się zajmować rolnictwem?
3.Czy w bibli jest fragment mówiący jak należy rozumieć wersety(w sensie że nie dosłownie)?
4.Co oznacza że "przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu" czy to oznacza że to żle że teraz dośc łatwo o pokarm?


Rdz 3,16-19
16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść -
przeklęta3 niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
a przecież pokarmem twym są płody roli.
19 W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz do ziemi,
z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!»4

Odpowiedź:

1. Ten tekst nie zakazuje ulepszania uprawy roli. Jest zapowiedzią, że będzie ona związana z trudem. W Edenie człowiek dla zdobycia pożywienia nie musiał się wysilać..

2. Nie. Tu nawet nie ma nakazu zajmowania się uprawą. To po prostu stwierdzenie, że człowiek, by się utrzymać, będzie musiał ciężko pracować. Jeśli jeden wytworzy trochę więcej jedzenia, drugi może zajmować się czym innym i kupić jedzenie od rolnika. Ale zawsze zdobywanie pożywienia, utrzymanie się na ziemi,  związane jest z trudem. Nawet na tych, którzy nie pracują a dostają pieniądze od państwa ktoś przecież musi pracować. Jedzenie, ubranie samo się nie robi. Mieszkania też same nie powstają.

3. Nie wiem. Dla mnie ich treść jest oczywista. To zapowiedź różnych dolegliwości, z którymi będzie się musiał człowiek borykać. Być może w księgach mądrościowych jest jakieś nawiązanie do tego tematu, ale nie pamiętam...

4. To nie źle, że człowiek udoskonalił uprawę ziemi. Ale to nie jest tak, że jest łatwo. Żeby rolnik odpowiednio dużo wyprodukował wielu innych też musi pracować. Ot, choćby producenci pasz, nawozów, traktorów, maszyn rolniczych o kierowcach budujących drogi, by tę żywna rozwieźć już nie mówiąc...

J.