Gość 26.08.2019 15:54

Szczęść Boże.
Chciałabym się dowiedzieć czy możliwy jest ślub przy 3 pokoleniu pokrewieństwa?

Odpowiedź:

Nie bardzo wiem o jaki stopień pokrewieństwa chodzi. O wspólnych dziadków czy wspólnych pradziadków? A może jeszcze o co innego?

Gdy ma się wspólnych pradziadków małżeństwo jest dozwolone. Między kuzynami (wspólni dziadkowie) - trzeba by dyspensy. Szczegółowo wyjaśnione to zostało TUTAJ. W punkcie dotyczącym przeszkody pokrewieństwa.

J.