KB 26.04.2019 21:22

Chciałam zapytać o nazwisko autora poniższego artykułu oraz o źródła zamieszczonych w nim informacji. Zwłaszcza chodzi o sformułowanie, że Żydzi nie mówili już dobrze po hebrajsku. Dziękuję za odpowiedź.
https://biblia.wiara.pl/doc/423118.Przeklad-na-jezyk-grecki

Odpowiedź:

To tekst będący opracowaniem powstałym na podstawie podręczników biblistyki. W czasach hellenistycznych faktycznie wielu Żydów nie znało już dobrze hebrajskiego. Z tej prostej przyczyny, że językiem codziennym stał się aramejski (aramajski), a hebrajski używany był raczej tylko w kulcie.

Jest taka dziwna scena w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł przemawia do Żydów. Jest tam mowa, że "usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej". Nie jest to pewne, ale być może chodziło właśnie o to, że nie przemawiał w języku codziennym - aramejskim, ale właśnie hebrajskim...

J.