Gość 21.04.2019 14:48

Jak wyglądało życie przed grzechem?

Odpowiedź:

Wiemy o tym tyle, ile znajdujemy w Piśmie Świętym: człowiek żył w przyjaźni z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze światem przyrody oraz w harmonii z samym sobą. Nie doświadczał cierpienia - zarówno krzywd jak i choroby. Na ile miał jasny rozum i silną wolę - trudno powiedzieć. I w sumie nie wiemy też, czy miał żyć na ziemi wiecznie, czy jednak istniałaby jakaś podobna do śmierci forma przechodzenia do innego życia. Nie wiemy, bo do tego nie doszło.

J.