Gość 25.03.2019 22:46

Mam 25 lat, choruję psychicznie. Przyjąłem sakrament namaszczenia chorych w stanie grzechu ciężkiego. Nie byłem pewien czy mogę przystąpić do tego sakramentu. Sakrament namaszczenia chorych przyjąłem podczas mszy niedzielnej w Światowy Dzień Chorego. Czy popełniłem grzech ciężki tym, że przyjąłem ten sakrament w stanie grzechu ciężkiego?
Moja mama nieświadomie, że nie może też przyjęła ten sakrament w stanie grzechu ciężkiego. Czy powinienem powiedzieć jej, że powinna się z tego wyspowiadać i, że nie można przyjmować sakramentu namaszczenia chorych w stanie grzechu ciężkiego? Czy choroba psychiczna kwalifikuje się do sakramentu namaszczenia chorych?

Odpowiedź:

Proszę wyjaśnić to ze spowiednikiem. Ja musiałbym dywagować, on po prostu da rozgrzeszenie i powie co zrobić.

J.