Gość 22.01.2019 18:40

1. Dlaczego wybrać konkretną religię (np. katolicyzm, a nie islam)?
2. Dlaczego uważać treść świętych ksiąg (Biblia, Ewangelie, Tora, Koran…) za autentyczną? Dlaczego uznawać treść jednej, odrzucając inną (wierzyć Biblii, odrzucać Koran)? Dlaczego Bóg miałby być „twórcą” Biblii, ale nie Koranu?
3. Dlaczego wierzyć Ewangeliom - czterem wybranym spośród wielu, napisanym wg historyków ok. 100 lat po Chrystusie, poddanym „obróbce” przekazów ustnych (znamy skłonności ludzi), posiadających liczne podobieństwa z księgami innych religii (historie i cuda w Islamie czy Buddyzmie), których oryginałów nie posiadamy (najwcześniejsze fragmenty z ok. 300 roku), wreszcie wciąż tłumaczonym przez 2000 lat, co jest szczególnie wątpliwe w początkowych okresach chrześcijaństwa, w których znaczną rolę odgrywała polityka (np. wprowadzenie jednakowej religii dla całego Cesarstwa wymagało ujednoliceń, jak i wiele innych kontekstów politycznych teoretycznie mogących wpłynąć na pierwotną treść chrześcijaństwa, której dziś oryginalnie nie znamy).
4. W nawiązaniu do pkt. 3 - dlaczego wierzyć w boskie posłannictwo Chrystusa oraz wszystkie cudowne historie opisane na kartach Ewangelii?
5. Jak ma się możliwość istnienia duszy i wolnej woli wobec osiągnięć w dziedzinie neurobiologii i medycyny?

Odpowiedź:

1-4. Zobacz TUTAJ, zwłaszcza to, co jest na drugiej stronie

5. Nic nie wiem na temat tego, jakoby dzisiejsza nauka udowodniła, że nie istnieje dusza. Co do wolnej woli natomiast.... Jesli nie istnieje, to także odpowiadanie na Twoje pytanie nie ma sensu. Zadałeś je, bo tak ci kazał splot biochemicznych zdarzeń w Twoim organizmie. A ja odpowiem tak a nie inaczej, bo tak mi nakazuje splot biofizycznych zdarzeń w moim organizmie. Żeby dyskutować musielibyśmy mieć wolną wolę, inaczej to, co powiemy i tak jest zdeterminowane. Sorry, taka prawda.

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg