Gość 26.10.2018 10:54

czy osoba rozwiedziona może otrzymać rozgrzeszenie?

Odpowiedź:

Może, jeśli nie jest w nowym związku. W tym wypadku, jako osobie trwającej w grzechu ciężkim i nie zamierzającej z grzechu rezygnować, rozgrzeszenia nie należałoby udzielać. Bo nie ma szczerego żalu, wyrażającego się w postanowieniu poprawy. Jeśli nie ma nowego związku rozgrzeszenie może być udzielone na normalnych zasadach. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku trzeba też żalu za te działania, które do rozpadu małżeństwa doprowadziły. Nawet jeśli nie było się osobą, która do rozwodu dążyła rzadko jest przecież tak, że wina lezy tylko po jednej stronie...

J.