Romek 21.10.2018 12:34

Szczęść Boże!
Czasami się słyszy, że kapłan porzucił swoje powołanie i związał się z kobietą zakładając związek. Czy w takim przypadku unieważnia się świecenia? I jakie przywileje pozostają byłemu księdzu? Czy jest możliwa sytuacja odwrotna - komuś nie układa się w małżeństwie, są przesłanki do unieważnienia sakramentu i czy taki człowiek może pójść do seminarium i zostać księdzem?

Odpowiedź:

Ważnie przyjętych święceń nie można unieważnić. Można zostać pozbawionym stanu duchownego za karę albo można otrzymać stosowną dyspensę od Stolicy Apostolskiej. Traci się przez nią stan duchowny, ale nie przestaje być kapłanem. "Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa,- czytamy w prawie kanonicznym, kanon 292 - traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, z zachowaniem przepisu kan. 291, ma zakaz wykonywania władzy święceń, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej".

Ów kanon 976 stanowi, że w niebezpieczeństwie śmierci penitenta każdy wyświęcony kap[łan, choćby nie miał upoważnienia do spowiadania, może spowiadać i zwalniać z kar kościelnych. Ważniejszy z perspektywy zadanego pytania jest ten drugi kanon, 291. Stanowi on, że kapłan pozbawiony stanu duchownego nie otrzymuje automatycznie pozwolenia na zawarcie małżeństwa, a musi się o nią starać osobno.

Co do sytuacji odwrotnej... O przyjęciu do seminarium, a potem wyświęceniu kandydata zawsze decyduje biskup i kompetentni przełożeni.  Warto o tym pamiętać, bo nie każdy, kto zgłasza chęć zostania kapłanem jest do święceń dopuszczany. Jeśli mężczyzna jest stanu wolnego - nie jest związany węzłem małżeńskim - może zostać kapłanem. Jeśli jednak ten człowiek sam ma jakieś problemy, na podstawie których orzeczono nieważność jego małżeństwa, to raczej mało prawdopodobne, że zostanie dopuszczony do święceń.

Jeszcze jedno. Trzeba koniecznie pamiętać, że stwierdzenie nieważności małżeństwa nie następuje gdy małżonkom "się nie układa". Można to zrobić tylko wtedy, gdy małżeństwo zawarto mimo istnienia nie wykrytej w tym czasie przyczyny, dla której ważnie zawarte być nie mogło.

J.