Gość 12.09.2018 13:56

Czy w Litanii czytamy/śpiewamy 'Kyrie' oraz 'Chryste', czy 'Kirie' oraz 'Christe'? Dziękuję.

Odpowiedź:

Heh... Kyrie i Christe :) To z greki. Κυριος - Pan, Χρίστος - Mesjasz.

J.