MD94 30.07.2018 21:57

1.Czy nie doniesienie policji, że brat hoduje marihuanę na handel i dla siebie to grzech ciężki?
2. Czy doniesienie policji, że brat hoduje marihuanę to grzech ciężki?

Dodam, że istnieje ryzyko, że brat w więzieniu by popełnił samobójstwo.

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku donoszenia na członków najbliższej rodziny. Na pewno nie można tego traktować w kategoriach grzechu czy braku grzechu. Czy byłoby zasadne powiadomić organy ścigania czy nie każdy powinien rozstrzygnąć w swoim sumieniu sam, ewentualnie konsultując swoją decyzję ze spowiednikiem. Bo może istnieją inne sposoby, by skłonić brata do rezygnacji z tego procederu...

J.