Aneta 28.07.2018 15:08

Szczęść Boże! Mam pytanie odnośnie przyjmowania Komunii Świętej. Czy przyjmowanie jej w postawie stojącej jest złe, gorsze od przyjmowania jej w postawie klęczącej? Dodam, że w moim kościele nie ma balasek, na których można swobodnie uklęknąć.
Z Panem Bogiem!

Odpowiedź:

Kościół uważa za godne obie te postawy. Zarówno stojącą (to zresztą najczęściej przyjęcie Komunii w procesji) jak i klęczącą. Zawsze należy się dostosować do lokalnych przepisów w tym względzie. W Polsce to akurat powinna być postawa stojąca, ale jeśli wszyscy klękają, to nie ma co robić wyjątku...

J.