Majnus 04.06.2018 20:44

Czy chrześcijanin w przypadku wojny w kraju zobowiązany jest do obrony ojczyzny? Czy grzechem byłby w tym przypadku wyjazd do kraju, w którym jest bezpiecznie?

Odpowiedź:

Hmmm.... Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. To znaczy zasadniczo nie widziałbym grzechu w ucieczce, ale czy jest taki obowiązek... To chyba sprawa bardziej skomplikowana.

Od czego to będzie zależało? Na przykład od tego, o kogo chodzi. Co innego, gdy chodzi o zawodowego żołnierza, co innego gdy chodzi o człowieka, który ma zostać powołany do wojska, a co innego o starca czy dziecko....

Uwzględnić należałoby szanse powodzenia obrony. Gdy jest, należy pomóc. Gdy to miałby być krok samobójczy - nie ma sensu.

Ważne też będą motywy takiego działania. Na przykład co innego, gdy ktoś ucieka z rodziną i ucieka po to, by pomóc rodzinie, a co innego, gdy zostawia rodzinę i ucieka sam....

Pewnie jeszcze jakieś inne okoliczności też można by wziąć pod uwagę. Nie są to więc sytuacje proste. I chyba nie należy widzieć tego czarno-biało.

J.