TenSam43 30.04.2018 13:45

Bóg jest Miłością. Dlaczego tego słowa brakuje w Ojcze Nasz i w wyznaniu wiary?

Odpowiedź:

Modlitwa Ojcze nasz brzmi tak, jak ja nam przekazał Jezus Chrystus. Kościół nie powinien Go poprawiać...

Co do Boga - miłości. No prawda, nie ma. Ale nie ma też właściwie i innych określeń Boga, znanych na także z 1 Listu świętego Jana. Ot, że Bóg jest światłością, w której nie ma żadnej ciemności... W dłuższym wyznaniu wiary (Wyznaniu nicejsko-konstantynopolitańskim) jest o Bogu z Boga Światłości, ze Światłości, ale nie przy określeniu jaki jest Bóg, ale gdy precyzuje się, że Jezus jest Bogiem. No i nie ma też wprost innego określenie, które można znaleźć u Jana (w Ewangelii tym razem): że Bóg jest Duchem. A nie wprost o Bogu - Miłości też jest. Cały opis, co dla nas i dla naszego zbawienia zrobił...

J.