Łukasz82 25.04.2018 12:28

Witam, czy gdy z powodu choroby opuszcza się mszę i komunię świętą to czy to jest grzech ?

Odpowiedź:

Chodzi o msze niedzielną? Oczywiście nie jest to żaden grzech. Bo nie jest to celowe opuszczenie mszy, wynikające z lekceważenia Boga czy lenistwa, ale właśnie spowodowane chorobą.

J.