Gość 19.02.2018 10:24

Szczęść Boże
Mama następujące pytanie. W deklaracji Gravissimum Educationis, Soboru Watykańskiego II jest napisane, że rodzice mają obowiązek posyłać swoje dzieci do szkół katolickich „kiedy i gdzie to tylko możliwe”. Czy zatem posyłanie swojego dziecka do szkoły publicznej, gdy w pobliżu działa szkoła katolicka to grzech? W szkole publicznej są przecież zajęcia z religii, ponadto główny obowiązek wychowania chrześcijańskiego spoczywa na rodzicach.

Odpowiedź:

Zdaniem odpowiadającego w naszych, polskich realiach, to żaden grzech.

J.