Gość 24.11.2017 16:37

Mam pytanie, czy Pana Boga obowiązuje prawo (np. Dekalog), które sam stworzył i dał człowiekowi ?

Odpowiedź:

Chodzi o przykazanie "nie zabijaj"? Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka Wie, kiedy zabrać go do wieczności. nam nie wolno o tym decydować, ale On może.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg