M_J_K 10.09.2017 16:53

Mam pytanie odnośnie prawowitości władzy. W punkcie 1903 Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy:

Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. "Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie" (Jan XXIII, enc. Pacem in terris, 51).

Przyjrzyjmy się rządom w Polsce. Obecnie sprawująca władzę partia ma samodzielną większość. Tymczasem wciąż:

- aborcja jest legalna (dozwolona jest tzw. aborcja eugeniczna, czyli mordowanie chorych dzieci)

- pornografia nie jest zakazana (mimo, że punkt 2354 KKK mówi, że „władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych")

- prostytucja w Polsce jest legalna

- władza jawnie grabi mieszkańców Polski (nie tylko wynoszącymi ok. 70% podatkami << uwzględniając wszystkie obciążenia - pit, cit, vat, akcyza, składka ubezpieczeniowa itd. >>, ale także wprost, np. za poprzedniej kadencji rząd PO nie wypłacił należnej kwoty firmom budującym autostrady, co doprowadziło do bankructwa tychże, a obecny rząd powiedział, że odda tylko połowę należności. Czyli jawnie powiedział, że drugiej połowy nie zwróci. Zatrzymał więc połowę „zapłaty należnej pracownikom".

I tak dalej... Oznacza to, że działania obecnego rządu są sprzeczne z porządkiem moralnym, a zatem (zgodnie z cytowanym na początku fragmentem KKK) jest nieprawowita. Dlaczego więc nikt nie mówi o tym na głos? Czyżby wszyscy się bali lub zostali przekupieni? A może się mylę i ta władza jest jednak prawowita? W takim razie proszę o wskazanie błędu w moim rozumowaniu.

Odpowiedź:

We wszystkim także w ocenie legalności władzy, należy kierować się umiarkowaniem. Nasza władza, owszem, nie we wszystkim słucha Boga. Ale tez nie jest to stalinowska dyktatura, która łamie praktycznie wszystkie ludzkie prawa, prawda?

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg