Gość2 21.07.2017 19:32

"Jeśli ktoś przyjąwszy szkaplerz, nie nosił go dłuższy czas czy to z zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy też z powodu zagubienia go, nie musi na nowo przyjmować go z rąk kapłana. Gdyby jednak ktoś odrzucił szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że źle uczynił, chciał powrócić do praktyki nabożeństwa, powinien ponownie otrzymać szkaplerz od kapłana."

Co to znaczy zdjąć szkaplerz z pogardy?

Jeden, jedyny raz zdjąłam szkaplerz, ponieważ chciałam popełnić grzech nieczysty, a szkaplerz mi w tym... jakoś przeszkadzał. To było ponad dziesięć lat temu i wtedy wydawało mi się, że odrzucić szkaplerz z pogardy to świadomie i dobrowolnie na zawsze zrezygnować z jego noszenia, a ja miałam intencję zdjęcia tylko na chwilę. Z całą pewnością nie miałam intencji gardzenia szkaplerzem. Proszę Odpowiadającego o ocenę sytuacji.

Odpowiedź:

Myślę, że pytający sam sobie na pytanie odpowiedział. Ale gdy chodzi o intencje, to najlepiej pytać spowiednika. Jego decyzja będzie wiążąca. 

J.