Gość 17.04.2017 22:48

mówić (do innych ludzi) o kimś brzydko za jego plecami to grzech ciężki? Np. "wstrętny stary dziad" albo gorzej (używając przekleństw)?

Odpowiedź:

Tak, oczywiście. Powiedzieć to komuś prosto w twarz zresztą też. 

Chrześcijanin ma kochać bliźniego tak, jak kochał Chrystus. A On nikogo wyzwiskami nie obrzucał. Co więcej, powiedział nawet w kazaniu na górze, że kto by rzucał w bliźniego obraźliwymi słowami, winien jest piekła... Przeczytaj sobie piaty, szósty i siódmy rozdział Ewangelii Mateusza...

J.