Bożydar 17.04.2017 17:27

Czy Raj przed grzechem pierworodnym był zlokalizowany w jakimś konkretnym miejscu czy też cała ziemia była Rajem? Pomijam tutaj pojęcie Raju jako stanu a nie miejsca; Adam i Ewa przebywali w konkretnym miejscu, które było Rajem.

Odpowiedź:

Adam i Ewa przebywali w ogrodzie Eden. Na ile było to stan, na ile konkretne miejsce, trudno powiedzieć. Biblijnej opowieści na ten temat nie trzeba rozumieć jako opisu historycznego, tylko jako opowieść z przesłaniem teologicznym.

J.