Dociekliwy 09.04.2017 13:16

Czy szatan jest powodem tego, że grzeszymy? Jeśli tak to czemu Bóg go nie zniszczy? Przecież jest od niego potężniejszy. Może nie chce go "zabić" ponieważ kocha go jak inne stworzenia? Co w takim razie z potopem, przecież cała ludzkość (poza Noe i jego arką) została zniszczona.

Odpowiedź:

Szatan może człowieka kusić do grzechu, ale decyzję zawsze podejmuje sam człowiek. Bez tego grzechu by nie było. Warto też pamiętać, że źródłem pokus nie musi być wprost szatan. Bywa nim drugi człowiek albo i człowiek sam dla siebie; to znaczy źródłem pokusy może być skażona grzechem ludzka natura...

Kiedy mówisz o zabijaniu przez Boga pamiętaj, że on człowieka nigdy nie unicestwia. Człowiek ma nieśmiertelna duszę. A kiedyś wszyscy, i dobrzy i źli zmartwychwstaną. Tyle że jedni do wiecznego życia, a inny ku wiecznemu potępieniu... I to jest chyba powód, dla którego Bóg Szatana też nie unicestwił. Inna rzecz, że wedle naszych wyobrażeń mógłby mu odebrać możliwość oddziaływania na ludzi... Dlaczego tego nie zrobił? Nie wiemy. Może po prostu chciał, żeby człowiek kochał Go w sposób wolny, a nie przymuszony brakiem innej możliwości. 

J.