Paweł 15.02.2017 15:41

Czy wezwania (intencje) modlitwy powszechnej w czasie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek może wykonać świecki lektor czy tylko może diakon lub kapłan?

Odpowiedź:

W Mszale napisano, że "diakon, stojący na ambonie wypowiada wezwanie, w którym podaje intencję modlitwy. Wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy, po czym kapłan z miejsca przewodniczenia lub stojąc przy ołtarzu odmawia modlitwę z rozłożonymi rękami". O świeckich nic się tam nie wspomina. 

J.