Przemek S. 01.02.2017 21:26

Skoro Sobór Watykański II miał charakter li tylko pastoralny, to czy papież mógłby jakąś konstytucją apostolską ogłosić kasację wszystkich jego konstytucji i dekretów?

Odpowiedź:

Nazwanie Soboru Watykańskiego II soborem pastoralnym nie zmienia faktu, że może on formułować dogmaty. Nie zrobił tego, ale wydał np. Konstytucję Dogmatyczną o Kościele. W której przypomniał nauczanie Kościoła o Kościele.

J.