Przemek S. 01.02.2017 21:20

Jak rozumieć słowa Jezusa skierowane do Dobrego Łotra: "dziś będziesz ze mną w Raju" w kontekście tego, że po śmierci zstąpił do piekieł? Do Raju poszedł chyba dopiero po wniebowstąpieniu?

Odpowiedź:

Słowa te należy rozumieć jako fakt odpuszczenia łotrowi grzechów. Natomiast rozważania na temat tego gdzie ów dobry łotr trafił po śmierci o tyle nie maja sensu, ze dla Boga nie istnieje czas. Jeśli jednak przyjąć, że czas ma tu jakieś znaczenie, to należy przyjąć, że łotr trafił do "otchłani" sprawiedliwych. Czyli stanu, w którym sprawiedliwi zmarli oczekiwali na zmartwychwstanie Jezusa. Jezus, który umiera i zmartwychwstanie zabiera ich stamtąd do nieba.

J.