{o} 03.01.2017 15:24

Spotkałem się z opinią, ze koncepcja grzechu pierworodnego wzięła się z niepoprawnego zrozumienia przez św. Augustyna pism św. Jana Chryzostoma, a człowiek nie dziedziczy grzechu, a jedynie konsekwencje grzechu Adama.

Dlaczego prawosławna nauka o grzechu prarodziców jest błędna?

Odpowiedź:

Nie znam nauki prawosławnej o grzechu pierworodnym na tyle, by rozstrzygać między nią a nauką Kościoła katolickiego. Podejrzewam, ze wiele tu może być nieporozumień. Jeśli ta różnicą miałoby być, że prawosławni mówią o dziedziczeniu skutków grzechu, a nie grzechu jako takiego trudno chyba byłoby wytłumaczyć dlaczego zbawienia dokonanego przez Chrystusa potrzebują wszyscy bez wyjątku ludzie. 

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg