DEXTER 31.10.2016 17:22

Szczęść Boże. Chciałbym się zapytać, czy istnieje takie zjawisko, które polega na tym, że osoba chcąca wstąpić do Seminarium Duchownego w swojej macierzystej Diecezji, nie może tego zrobić, bo Rektor już na wejściu oświadczył, że nie ma tu czego szukać i że ma szukać sobie innej Diecezji? Czy Rektor zachował się właściwie, zważywszy na to, że w każdym teraz Seminarium jest tzw. Okres Wstępny, który pomaga w weryfikacji i autentyczności powołania? Bardzo bym prosił o możliwie szybką odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedź:

Decyzję o przyjęciu czy nieprzyjęciu do seminarium, nawet na okres próbny, podejmuje zawsze kompetentna osoba. Ma prawo nie przyjąć gdy uznaje, że ktoś się do posługi kapłańskiej nie nadaje. Przecież nie podjął tej decyzji patrząc w oczy tylko przeczytał opinię czy z Tobą porozmawiał, nie?

J.