Gość 30.10.2016 14:13

Szczęść Boże,
Chciałbym dowiedzieć się, skąd mogą wynikać podobieństwa między zaratusztrianizmem a judaizm (i przez to również z chrześcijaństwem). W zaratusztrianizmie występuje niebo i piekło po śmierci, diabeł, mesjasz narodzony z dziewicy, zstąpienie Boga na ziemię w czasie Sądu Ostatecznego, w celu pokonania zła i zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych, które pojawiły się w judaizmie po tym, jak już były wcześniej w zaratusztrianizmie. Jeszcze, w religii proroka Zaratusztry występuje coś w rodzaju modlitwy za wstawiennictwem świętych, główną "substancją" Boga jest Duch Święty i nie występuje składanie ofiar, co podobne jest do chrześcijaństwa. Skąd Zaratusztra mógł mieć taką wiedzę, zanim Bóg objawił to narodowi wybranemu?

Odpowiedź:

Proszę pamiętać, że Iran jest geograficznie dość bliski krajom Bliskiego Wschodu. I że pewne prądy religijne mogły nawzajem na siebie oddziaływać. Niekoniecznie zresztą musiało to działać w jedną stronę. Przecież jeśli twórca tej religii żył w X wieku, jak się najczęściej przyjmuje, to są to czasy, kiedy religia Mojżeszowa święciła wielkie triumfy. A jeśli w wieku VI, jak się też często mówi, to mamy już za sobą działalność części wielkich proroków Izraela.  A taki np. Izajasz pisał o Mesjaszu, który narodzi się z dziewicy.

Warto tu zwrócić uwagę na rzecz najważniejszą: założycielem chrześcijaństwa jest Jezus z Nazaretu. Postać historyczna, która łatwo można umieścić w dziejach świata. Wiadomo, że za rzymskiego cesarza Tyberiusza został w Jerozolimie zabity. I - jak uwierzyli jego uczniowie - zmartwychwstał. Chrześcijaństwo, owszem, odwołuje się do religii Izraela. Ale u jego podstaw tkwi nie idea religijna, ale fakt powstania człowieka z martwych. To stawia owe podobieństwa chrześcijaństwa do zaratusztrianizmu w nieco innym świetle. Przecież podobieństwo idei nie oznacza koniecznie zapożyczenia.

A inna rzecz... Pierwsi chrześcijanie uważali, że tym, czym dla Izraela był Stary Testament, tym dla Greków i Rzymian była... filozofia. Piszę to, żeby uzmysłowić, że Bóg może działać w różny sposób i idee Zaratusztry mogły być sposobem na to, by przyjęli Chrystusa, który ich nadzieje i oczekiwania spełnił...

Tak bym to widział.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg