Przemek S. 26.06.2016 10:59

Czy papież ma władzę uwalniania dusz z czyśćca?

Odpowiedź:

Zasadniczo nie. Papież może za to ustanawiać odpusty. Więc pośrednio może. Nigdy jednak nie wyręczy konkretnej osoby o odpust się starającej.

J.